Lidé

Kauzy obcí a měst

Kauza města Postoloprty

TISKOVÁ ZPRÁVA – 15.5.2019

Ostudná soudní kauza neprávem obžalovaných zastupitelů může přijít stát draho:

Město Postoloprty bude žádat od státu omluvu a 5.000.000,- Kč za zásah do své pověsti

Devět zastupitelů bude žádat každý omluvu a 2.000.000,- Kč z titulu ochrany osobnosti

Jak město, tak zastupitelé, budou chtít uhradit veškeré náklady, které vynaložili na svou právní obhajobu

 

Případ neprávem obžalovaných deseti členů zastupitelstva města Postoloprty (Mgr. Zdeněk Pištora, Mgr. Václav Ibl, Mgr. Karel Folber, Ing. Pavel Růžička, Mgr. Karel Srbecký, Petr Elsnic, Lenka Kováčová, Ing. Jan Pelc, Ing. Rostislav Mihalčík, Hana Elsnicová) vstupuje do druhé fáze. Zastupitelé města byli 3. dubna 2019 (po více jak dvou letech) v plném rozsahu zproštěni obžaloby, kterou na ně podala státní zástupkyně Mgr. Radka Pavlišová. Na základě jejích závěrů byl vydán dokonce trestní příkaz, kterým byli zastupitelé bez jednání soudu uznáni vinnými z přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti. Proti trestnímu příkazu se členové zastupitelstva zákonnou cestou bránili, a tak se věc dostala na veřejné projednávání chomutovského soudu. Po rozsáhlém dokazování (ve kterém hrál tristní roli profesně zcela odbytý znalecký posudek soudního znalce), kdy se státní zástupkyně snažila za každou cenu a proti jakékoli logice zastupitele usvědčit právě z nedbalosti a ze způsobené škody, byl verdikt soudu jednoznačný – zastupitelé se zprošťují viny v celém rozsahu, protože jejich jednání nebylo nikdy trestným činem. A nejen to. Soud vyslovil v odůvodnění rozsudku i následující pozitivní hodnocení práce zastupitelů

Tedy i soud nakonec došel k závěru, že zastupitelé jednali v nejlepším zájmu města. Obžalovaní zastupitelé a jejich rodiny museli přesto čelit více jak dva roky osobní dehonestaci ve vykonstruované obžalobě, která je poškozovala v práci, ve veřejném životě, omezovala je v soukromí a citelně zasahovala do jejich psychiky a tím kvality života.

Proto hodlají spolu s městem povolat stát k odpovědnosti, a to tak, aby dopad na stát byl více než citelný.

Město Postoloprty jako jednotka územní samosprávy bude žádat (jako první město v republice) morální i finanční satisfakci za zásah do své pověsti, tedy bude chtít veřejnou omluvu od Nejvyššího státního zastupitelství ČR a Ministerstva spravedlnosti ČR, a dále 5.000.000,- Kč. Každý z neprávem obžalovaných členů zastupitelstva pak bude žádat rovněž veřejnou omluvu od Nejvyššího státního zastupitelství ČR a Ministerstva spravedlnosti ČR, a každý 2.000.000,- Kč za zásah do práv na ochranu osobnosti.

Město i devět zastupitelů, bude zastupovat advokátka Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, která se na právo samospráv dlouhodobě specializuje, a která byla rovněž autorkou komplexního a podrobného právního stanoviska, kterým již v dubnu 2017 došla na základě rozsáhlé právní analýzy k jednoznačnému závěru, že jednání zastupitelů nemůže být nikdy trestným činem, a že celá obžaloba je zcela absurdní. Výrok soudu o zproštění obžaloby jí dal po dvou letech zcela za pravdu.

 

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová – advokátka

Právní stanovisko města, které jsem zpracovala, měla k dispozici jak právní zástupkyně, tak soud. Bohužel k němu nepřihlíželi, a stavěli na právně absurdních hypotézách, domněnkách a nesprávném právním hodnocení. Státní zástupkyně byla opakovaně přistižena při naprosté neznalosti zákona o obcích, a z řady jejích dotazů směrem k obžalovaným bylo patrné, že vůbec nepochopila podstatu zákona o obcích a ústavních základů samosprávy. Role znalce pak byla už jen tristní tečkou – když opominu, že podstata věci byla z právního hlediska stejně někde úplně jinde, než v posudku, tak odbytou práci, jakou první znalec předvedl, aby člověk pohledal. Když si uvědomíme, že velmi dobře věděl, že na jeho závěrech závisí osudy desítky lidí, měl by znalectví pověsit na hřebík.“

Město a zastupitelé se napřed pokusí prostřednictvím právní zástupkyně o mimosoudní řešení, tedy o to, aby se stát omluvil a uhradil požadované částky za zásah do pověsti a do práv na ochranu osobnosti dobrovolně. Pokud se tak nestane, obrátí se dotyční se svými nároky na soud.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová:

„Případ města Postoloprty je a ještě bude z mnoha důvodu precedentní. Jednak město neudělalo v celém procesu skutečně ani jednu chybu, vše navíc probíhalo transparentně, vše bylo podloženo listinami, fotografiemi, usneseními. V celém postupu prodeje dané nemovitosti by mohlo být pro ostatní města naopak vzorem. Přesto stačilo jedno trestní oznámení uraženého občana, aby se rozběhla neuvěřitelná mašinerie státní restrikce vůči deseti slušným lidem, kterým stát více jak dva roky zcela ničil kvalitu života. Stát tedy zcela selhal v odborné erudici státní zástupkyně, v odborné kvalitě znalce, a konec konců i soud se věcí zpočátku až tak do hloubky nezabýval. V kauze také figuruje poslanec, zkrátka Postoloprty vstoupí do právních dějin samosprávy. Věříme, že právě i výší odškodnění“.

 

Kauza zastupitelů města Postoloprty byla rovněž konečným impulsem k založení Unie sebevědomé samosprávy, která si klade mj. za cíl bránit nedůvodné kriminalizaci členů zastupitelstev obcí a měst. Předsedkyní USS je právě advokátka Jana Zwyrtek Hamplová.