Informace

Kdo se může stát členem USS?

  • obce
  • města
  • městyse
  • statutární města
  • městské části statutárních měst
  • kraje
  • právnické osoby zřízené nebo založení jednotkami územních samospráv, nebo v nichž mají jednotky územních samospráv rozhodující podíl
  • fyzické osoby vykonávající lektorskou činnost
  • fyzické osoby zastupující jednotky územní samosprávy

Jaký je roční příspěvek člena na činnost USS?

Je to paušální částka 2.400,- Kč.  Po odeslání přihlášky obdrží přijatý člen listinu prokazující jeho členství v USS, a dále fakturu k úhradě členského příspěvku. O činnosti USS budou členové informováni na webu, na FB i individuálními kontakty přes mailové spojení.

Aktuality

Tisková konference 28.5.2019

První TISKOVÁ KONFERENCE UNIE SEBEVĚDOMÉ SAMOSPRÁVY 28. května 2019 od 12.30 do 13.00 hodin Hotel JEZERKA – Seč – Pardubický kraj Hotel JEZERKA s.r.o., Seč - Ústupky 278, 538 07 v průběhu 7. ročníku kongresu FORUM MUNICIPAL 2019 Místo konání - INFO CENTRUM...